Viedenská električka

Už viac ako rok je v Bratislave na Viedenskej ceste obnovená zastávka Viedenskej električky.

Pri príležitosti 100. výročia začatia premávky dráhy Prešporok – Viedeň skupina nadšencov z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy a Bratislavského okrášľovacieho spolku obnovila pôvodnú zastávku Viedenskej električky, ktorá zostala zachovaná na Viedenskej ceste. Desiatky rokov bola ukrytá pod vrstvou zeminy, viditeľný bol len jej oporný múr zo strany Sadu Janka Kráľa. Zastávka je doplnená nielen o lavičku, ale aj o cyklistický stojan.

DSCN4689

DSCN4692

DSCN4690

Dnes na nej stoja autobusy linky č. 82.

DSCN4682

 

Reklamy